Skriv ut Publicerat: 2021-09-10, 16:50

Startsida Röda webben

Samlade rutiner för hantering av reklamationer och indragningar

Här kan du finna rutiner för hantering av reklamationer och indragningar av läkemedel, som hjälpmedel vid utarbetande av företagsanpassade rutiner. Rutinerna har utarbetats av Lif – de forskande läkemedelsföretagen, i samråd med Läkemedelsverket och alla delar i distributionsledet av läkemedel via Arbetsgruppen för Reklamationer och Indragningar (ARI).
 

Rutinerna är avsedda för produkter som faller under läkemedelslagstiftningen, dvs:

  • Läkemedel

  • Naturläkemedel/Växtbaserade läkemedel/Traditionellt växtbaserade läkemedel

  • Vissa utvärtes läkemedel (VUM)

  • Lagerextempore (apotekstillverkade)


Lif jourtelefon

Läkemedelsföretag måste kunna nås dygnet runt. Genom att abonnera på Röda webben kan man hänvisa alla akuta telefonärenden utanför kontorstid till Lif Jourtelefon hos Falck Läkarbilar. Kontaktdatabasen ger Falck Läkarbilar tillgång till aktuella uppgifter om företagens kontaktpersoner. Läkemedelsföretagen ansvarar själva för att regelbundet se över att registrerade uppgifter om kontaktpersoner är aktuella, se menyval Lif Jourtelefon.

Reklamationstjänsten www.reklameralakemedel.se

Portalen www.reklameralakemedel.se är öppen för återförsäljare av läkemedel som enkelt och snabbt vill reklamera ett läkemedel till läkemedelstillverkaren. Läkemedelsföretag som abonnerar på Röda Webben kan utnyttja denna tjänst och ansvarar för att själva hålla företagsuppgifterna på sidan uppdaterade via kontaktdatabasen.

Röda webben admin

Logga in i administrationsgränssnittet för Röda webben här: https://admin.rodawebben.se

Kontakta rodawebben@lif.se vid frågor. För att beställa abonnemang på Röda webben, se Lifs webbplats.

Vilka ansvarar för Röda Webben?

Lif - de forskande läkemedelsföretagen

Röda Webben och Arbetsgruppen för Reklamationer och Indragningar (ARI).

Innehållet revideras löpande av ARI. Läs gärna om gjorda uppdateringar under menyval Uppdateringar.